zde ke stažení ve formátu PDF

Madagaskar, čtvrtý největší ostrov světa,

dělí od východního pobřeží Afriky 400

kilometrů Mosambického průlivu. Izolace

ostrova způsobila, že zdejší flóru a faunu

tvoří z 90 procent endemity. To, co si

užijete na Madagaskaru, není k vidění

nikde jinde na světě.

Text: Olga Šilhová | Foto: Ondřej Záruba

Madagaskar

Díky izolaci se na ostrově vytvořil jakýsi mikrokontinent,

bohatý nejen na faunu, ale i na flóru, která patří

k nejrozmanitějším na světě. Najdeme zde tropické

pralesy, opadavé lesy, savany, ale i pouště a polopouště.

Vyskytuje se zde na 13 000 druhů rostlin. Jedna z nich

figuruje dokonce i ve státním znaku země. Jde o tzv. palmu

poutníků – ravenalu madagaskarskou.

Madagaskar je více než sedmkrát větší než Česká republika

a řada jeho oblastí je jen těžko dostupná. Ať už se ale vydáme

kterýmkoliv směrem, je vždy co objevovat.

Alej starých obrů

Nejznámější madagaskarskou rostlinou je určitě baobab. Do

svých kmenů hruškovitého tvaru ukládá velké zásoby vody, které

využívají i místní obyvatelé. Na světě se vyskytuje osm druhů

baobabů. Mimo Madagaskar rostou pouhé dva, a to v Africe

a v Austrálii. Vědci dosud neobjasnili, jak k jejich šíření mezi kontinenty

došlo. Baobaby jsou výlučně tropické rostliny s úctyhodnou

dlouhověkostí. Vzrostlé stromy mohou být staré až 2000 let.

Morondava je přímořské letovisko na západním pobřeží

Madagaskaru. Kromě překrásných pláží a hotelových resortů

se sem jezdí právě za baobaby. Ne že by tito velikáni nerostli

i jinde na ostrově, ale jejich koncentrace v těsné blízkosti turisty

navštěvovaného města přinesla této oblasti světovou proslulost

a zdejší Baobabová alej patří k nejfotografovanějším madagaskarským

motivům.

FOKUS

Marozevo: zaostřeno na chameleony

Soukromý park Marozevo leží na 75. kilometru silnice N2,

která spojuje hlavní město Antananarivo s populárním národním

parkem Andasibe-Mantadia. Není nijak veliký a většina

jeho částí by spíše snesla označení farma nebo malá zoo.

Svým návštěvníkům ale nabízí možnost pozorovat zblízka

různé druhy zvířat, která by ve volné přírodě v takové koncentraci

spatřili jen těžko. Nejběžnějšími chovanci jsou různí

chameleoni, žáby, krokodýli, hadi, gekoni, ptáci, ale i lemuři

nebo vzácní motýli.

Park, známý také jako Peyrieras Butterfly Farm, Peyrieras

Nature Farm nebo Mandraka Reptile Farm, založil francouzský

entomolog a herpetolog André Peyriéras, který na ostrově

trvale pobýval a pracoval mezi lety 1954 až 2005. S jeho jménem

je spojena celá řada postupně objevovaných madagaskarských

živočichů. Pokud pomineme větší z nich a zůstaneme

pouze u hlavního objektu jeho zájmu, můžeme směle konstatovat,

že André na Madagaskaru skutečně nezahálel. V průběhu

zhruba 50 let zde objevil více než 3000 druhů hmyzu,

které ve svém názvu dodnes nesou jeho jméno. Když v roce

2018 zemřel, přebrala štafetu jeho dcera Sylviane, která dnes

Marozevo provozuje.

Chameleoni jsou v Marozevu umístěni v několika průchozích

zalesněných voliérách, kde lze jejich pozorováním trávit

celé hodiny. Na ostrově jsou sice běžní, ale v pralesním terénu

se je ne vždy podaří dohledat, natožpak „zvěčnit“. Místo je

proto oblíbeným cílem fotografů a filmařů, kteří se zde mohou

doslova vyřádit.

Toho, kdo právě nefotí, pak mohou napadat další související

otázky. Kolik druhů chameleonů na Madagaskaru vlastně žije?

A kolik jich je na celém světě? Že to není tak jednoduché,

mi potvrdil i náš přední odborník Petr Nečas. Podle něj se

na Madagaskaru podle posledních vědeckých výzkumů vyskytuje

98 popsaných validních druhů chameleonů. V celém

světě pak bylo na sklonku roku 2020 oficiálně uznáno 212

popsaných a platných druhů. Neoficiálně se ale prý tento

počet brzy zvýší o dalších přibližně 30–50 druhů. Zdá se, že

v případě chameleonů se o něco rychleji objevuje, než přesně

vědecky zařazuje. Není divu, zhruba třetina těchto plazů byla

na Madagaskaru objevena až v posledních 20 letech.

Nářek duchů na Lemuřím ostrově

Sahuli je drobná žena středního věku, kterou zdobí khaki uniforma

a poněkud bizarní klobouček. Ve vesničce, jež je výchozím

bodem pro poznávání unikátního deštného pralesa, který

tvoří národní park Andasibe-Mantadia, se nesetkáváme poprvé.

Sahuli mě uchvátila už před několika lety během naší noční

vycházky pralesem, kdy v temné spleti stromů jen za svitu baterky

bez váhání nacházela a také přesně popisovala jednotlivé

druhy živočichů, aktivních především v noci. Většinu obyvatel

zdejšího pralesa, k nimž patří třeba lemuři nebo různé druhy

ptáků a plazů, lze ale pozorovat hlavně ve dne. Velkou výhodou

pro takové výpravy je najít si ubytování co nejblíže srdci parku,

odkud je pak vše na dosah. Opravdové terno je ubytování v pralesní

Vakona Lodge, která svým hostům nabízí i návštěvu tzv.

Lemuřího ostrova. Jde o malý kousek pevniny, obklopený vodou,

kam vás místní průvodce dopraví během pár minut na malé

kánoi. Lemuři jsou neplavci a na ostrůvku, kam byli před lety

vysazeni, jich pohromadě žije několik druhů.

Chameleonská nej

Dosud nejmenší druh chameleona na světě, Brookesia micra,

byl na Madagaskaru objeven teprve v roce 2012 a dosahuje

velikosti pouhých 29 milimetrů, zatímco největší z těchto plazů,

chameleon obrovský, doroste i velikosti více než 70 centimetrů.

Kromě Madagaskaru, který je jejich hlavním domovem, se

chameleoni vyskytují ještě ve značné části Afriky, na Blízkém

východě, v Indii nebo na Šrí Lance. V naší domovské Evropě

žije pouze jediný druh – chameleon obecný, rozšířený zejména

v jižním Španělsku.

Chameleoni se vyvinuli koncem křídy a na Madagaskar se

zřejmě dostali na kusech plovoucí vegetace z východního

pobřeží Afriky. Málokdo ale ví, že tito ještěři kdysi žili i u nás.

Dokládá to jeden z nejstarších miocénních nálezů čelisti chameleona

z chebské místní části Dolnice.

Rodové pojmenování těchto zvířat vychází z latinského

slova lemuros. Tak Římané nazývali duchy zemřelých, kteří

se za nocí ozývali pekelným křikem a nářky. Tajemné zvuky

nesoucí se nočním pralesem zněly podle všeho stejně strašidelně

i prvním Evropanům a pojmenování dosud neznámého

druhu bylo na světě!

Asi nejznámějšími obyvateli Lemuřího ostrova jsou lemuři

kata, které proslavil animovaný film Madagaskar. Krále

Jelimána dnes zná téměř každé malé dítě a na ostrůvku, kde se

to těmito poloopicemi doslova hemží, propadnou jejich kouzlu

beznadějně i dospělí. Zdejší lemuři si navíc postupem času

zvykli na blízkou přítomnost lidí, a tak není nic neobvyklého,

když se pro ně po přistání na ostrůvku stanete jakousi živou

prolézačkou.

Palmarium: Hnízdo snů

Soukromá rezervace Palmarium leží v oblasti jezera Ampitabe

na březích průplavu Pangalanes, který se tu stýká s Indickým

oceánem. Jediná cesta z východního pobřeží ostrova sem vede

po vodě. Místní obyvatelé znají Palmarium spíše pod názvem

Akanin’ny Nofy. V překladu z malgaštiny to znamená něco jako

„Hnízdo snů“. A sny se v Palmariu opravdu mohou plnit, alespoň

těm, kteří se zajímají o madagaskarskou přírodu.

I tady jsou hlavním lákadlem lemuři. Žije jich tu deset druhů,

včetně největšího představitele lemura Indri indri, který

dorůstá výšky až 77 cm a může vážit mezi sedmi až devíti

kilogramy. Ani tyto rozměry však indri nebrání pohybovat se

v korunách stromů ladnými skoky, dlouhými až deset metrů.

Svůj mezinárodní název indri získal tento lemur vlastně

omylem. V překladu z malgaštiny znamená něco jako „podívej

se nahoru“. A právě k pohledu do korun stromů vybízeli

domorodci první Evropany, když jim chtěli toto zvíře ukázat.

Ti pak tento povel omylem považovali za název samotného

zvířete a přenesli jej až do dnešních časů.

Sami Malgašové ale indri znají pod názvem babakoto. Ten

vychází z místních legend a souvisí i s nezaměnitelným

křikem, kterým se tito lemuři vzájemně svolávají a který je

slyšet až na vzdálenost tří kilometrů. Podle jedné z pověstí

žil kdysi otec, který měl syna jménem Koto. Chlapec se jednoho

dne ztratil v pralese a otec se jej vydal hledat. Také se

ale nevrátil. Vesničané pak v lese objevili dva velké a smutně

naříkající lemury. Uvěřili, že to nemůže být nikdo jiný

než ztracená dvojice. Otec se malagašsky řekne baba a právě

na jeho počest pak dostal tento lemur jméno babakoto, tedy

otec chlapce Koto.

Malgašové pevně věří, že lemuři indri mají lidský původ,

a jejich zabití je tak dodnes považováno za těžké fady, což je

madagaskarský výraz pro soustavu zákazů, které známe více

pod názvem tabu.

Zabít lemura indri je považováno za

těžký hřích, protože podle pověstí

mají tato zvířata lidský původ.

Osudový prostředníček

Zvířat se týká i celá řada dalších madagaskarských báchorek.

Některé mohou být, stejně jako v případě lemura indri, zvířatům

prospěšné, jiné zase naopak mohou vyvolávat strach

a také nepřátelské reakce domorodců.

Na malém ostrůvku, kam jsme se z Palmaria v podvečer

přepravili lodí, žije vzácná poloopice ksukol ocasatý, která je

mezi domorodci známa jako aye aye. Jde o jedno z nejtajemnějších

zvířat Madagaskaru, které je aktivní výhradně v noci

a hledání potravy v naprosté tmě je také plně uzpůsobeno.

Využívá k tomu zejména svůj dlouhý prostředníček, kterým

dokáže během vteřiny až osmkrát ťuknout na kmen stromu.

Když zaznamená správný zvuk, rychle se prokouše dřevem

a prstem hledá v dutině hmyz. Rádo si ale také pochutná

na zralém ovoci nebo na kokosech. Šikovný prostředníček je

však pro ksukoly zároveň i pohromou. Domorodci věří, že

když jím aye aye na někoho ukáže, dotyčný brzy zemře. Proto

ksukoly často nemilosrdně zabíjejí. V první polovině 20. století

tak byli ksukoli dokonce považováni za vyhynulé a znovu

objeveni byli až v roce 1957. V zajetí jich po celém světě žije

kolem třiceti a nejstarší chovaný jedinec se dožil 23 let. Jak

je tomu ale v přírodě, zatím s jistotou nevíme. Na to žije tento

tajemný živočich až příliš skrytě.

Les kamenných jehel

Národní park Tsingy de Bemaraha je světový unikát. Přesto

není nijak lehce dostupný. Jediným způsobem, jak se do této

odlehlé oblasti dostat, je absolvovat zhruba 190kilometrovou

jízdu z Morondavy. V našich podmínkách se takový počet

kilometrů nezdá nijak závratný, ale v této části Madagaskaru

zdolání tohoto úseku zabere nejméně deset hodin. Silnice jsou

ve špatném stavu a k čisté době jízdy je třeba připočítat i čas

strávený na přívozech přes řeky Tsiribihina a Manambolo,

které leží v cestě. Sám park zaujímá rozlohu přibližně 160 000

hektarů a v roce 1990 byl zapsán na Seznam světového

přírodního dědictví UNESCO. Původ zdejších vápencových

skal sahá do dávné minulosti, kdy se Madagaskar vlivem

posunu tektonických vrstev oddělil od afrického kontinentu.

Západ vzniklého ostrova byl ale ještě další miliony let ukrytý

pod mořskou hladinou a vytvářely se zde vysoké vápencové

usazeniny. Když oceán ustoupil, vznikl gigantický vápencový

útes, ze kterého eroze a voda časem vytvořily les kamenných

jehel. Ve spodní části jsou skály protkány jeskyněmi, jimiž

kdysi protékaly podzemní řeky a které jsou přístupné od řeky

Manambolo, která v parku představuje hlavní vodní tepnu.

Název Tsingy de Bemaraha znamená v překladu „Tam, kde

člověk nemůže kráčet bos“ a toto tvrzení lze beze zbytku potvrdit.

Les skal ostrých jako břitva se tyčí až do sedmdesátimetrové

výšky a zdá se na první pohled zcela neprůchozí, bez

ohledu na to, do které ze dvou hlavních částí parku se vydáte.

Jako první se návštěvníkům přirozeně nabízejí Malé Tsingy,

které leží poblíž centrály parku a jsou dostupné po krátkých

visutých můstcích, kovových žebřících nebo schodech vytesaných

přímo do skály. Velké Tsingy pak leží asi o hodinu

jízdy dále a k samotným skalám je to ještě kus cesty lesnatým

terénem. Odtud pak vede několik okruhů, které mohou

Dobré vědět

K cestě je nutný pas s platností nejméně šest měsíců (s alespoň

dvěma volnými stranami) a zpáteční letenka. Víza je

nejbezpečnější zajistit si předem on-line prostřednictvím www.e-

-visa-madagascar.com.

Na Madagaskar není předepsáno žádné povinné očkování

s výjimkou žluté zimnice, ale to jen v případě, že cestujete ze

země, kde se tato choroba vyskytuje.

Na Madagaskar se dostanete letecky. Ceny letenek začínají

na zhruba 17 000 Kč.

Časový posun je +1 hodina oproti letnímu a +2 hodiny oproti

našemu zimnímu času.

Místní měnou je ariary (MGA), někde lze platit i v eurech. 1000

MGA odpovídá necelým šesti Kč. Cena hlavního jídla v restauraci

se pohybuje mezi 12 000 – 20 000 MGA.

Z hlediska kriminality patří Madagaskar spíše k bezpečnějším

zemím. Opatrní ale buďte ve městech, zejména v centru

Antananariva, kde se množí případy kapesních krádeží.

Bizarní ostrá skaliska parku Tsingy

jsou navíc protkána jeskyněmi, jimiž

dříve protékaly podzemní řeky.

Bude Madagaskar pustý?

Mohlo by se zdát, že Madagaskar je učiněný ráj. To však platí

jen částečně. Ostrov se stranou zraku běžného návštěvníka

potýká s celou řadou problémů. Některé mají kořeny hluboko

v historii, většina je ale vydatně živena zamotanou politickou

situací a všudypřítomnou korupcí. Madagaskar patří k nejchudším

zemím světa, kde je až 70 procent obyvatel nuceno

vyžít za zhruba dolar denně. S tím souvisí i rychle postupující

masivní mýcení lesů, kterým si zdejší obyvatelé pomáhají

k malým políčkům. Těží se také dřevo pro výrobu nezbytného

dřevěného uhlí nebo i vzácné druhy pro výrobu drahého

nábytku, například palisandr madagaskarský. Rychlost odlesňování

je ohromující, a pokud to tak půjde dál, může se

madagaskarská krajina stát za dvacet třicet let pustinou.

„Tamhle je!“ Zvíře velikosti malé pumy se nakrátko mihne

otevřeným prostranstvím a zmizí mezi křovisky. Jde o jedno

z nejvzácnějších setkání, která lze na Madagaskaru zažít.

Fosa madagaskarská je největší ostrovní šelma a bývá aktivní

především v noci. Spatřit ji za dne, a ještě zblízka se rovná

malému zázraku. I ty se ale někdy dějí. Třeba potkají nejen

národní park Kirindi, kde je zatím ještě možné fosu pozorovat,

ale i celý ostrov, který ve světě nemá obdoby.

absolvovat i lidé bez zvláštní horolezecké průpravy. Pohyb

ve skalách si ale jistou fyzickou kondici a obezřetnost určitě žádá.

Průrvy jsou až desítky metrů hluboké a na jejich dně čekají

na neopatrného návštěvníka stovky ostrých kamenných kopí.

Přechod hluboké rokle po lanovém mostě je pak už opravdu

jen pro silnější nátury, které netrpí závratí, a o nic jednodušší

není ani sestup po příkrých skalách bez zvláštního jištění.

Vynaložená námaha se ale určitě vyplatí. Stovky tyčících se skalních

jehel s hlubokými propadlinami porostlými bohatou flórou,

typickou pro západní Madagaskar, nabízejí rozhodně nezapomenutelné

pohledy.

Pojmenování Madeigaskar použil poprvé ve 13. století Marco

Polo ve svém slavném cestopise. Netýkal se ale dosud neobjeveného

ostrova. Polo měl tehdy podle všeho na mysli somálské

Mogadišo, které znal pouze z doslechu a omylem mu přiřkl

status ostrova. Prvním Evropanem, který Madagaskar spatřil

na vlastní oči, byl Portugalec Diogo Dias, kterého sem během

výpravy do Indie roku 1500 zahnala bouře. Bylo právě 10. srpna

a svátek slavil Vavřinec. Nově objevená pevnina tak dostala název

ostrov svatého Vavřince. Výraz Madeigaskar ale nezapadl.

V době renesance jej ostrovu přiřkli italští kartografové a nové

označení se ujalo.